Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa
Grupa Archeo Łask

            POŻEGNANIE
 
     Ppłk pil. FELIKS GAJDA
               1943 – 2017
  
Przyszło Ciebie pożegnać w Kościele
Z Matką Bożą z różami w koronie.
Nim zasnąłeś, marzyłeś do końca
By odwiedzić „swoich” w Wojcieszkowie.
 
Drogie sercu miejsce urodzenia
Tam gdzie Kościół z wieżami w czerwieni.
Szkolne lata w miłości rodzinnej
I szybowiec, który los Twój zmienił.
 
Nim dotarłeś do granicy nieba
To matura, gdzie przyroda śpiewa.
I choć „Lasy” straciły dobrego technika
Lecz Lotnictwo zyskało znanego lotnika.
 
Opuszczając bliskich w Wojcieszkowie
Dostąpiłeś przyjaźni z wielu lotniskami.
By po latach wylądować w Łasku
Ze swą Krysią oraz marzeniami.
 
A najbardziej w lataniu prędkość Cię urzekła
Dźwięk cofnęła do tyłu, do przodu uciekła.
Twa przygoda z lotami stała się bogata
A następcy z EF-ami weszli w bramy świata.
 
W wielu lotach samotny, jakby zapomniany
Przeżywałeś wzruszenia, jak to u lotnika.
Nie zanikły Twe ślady powietrzne i ziemskie
Chociaż dzisiaj w Lotnictwie gra inna muzyka.
 
Nam się wszystkim wydaje, że to wczoraj było
Dziś stoimy w smutku, życie się skończyło.
Pamięć o przyjaźni z Tobą nigdy nie zaniknie
Przeszła do Marsza Lotników i mieszka w modlitwie.
 
W imieniu przyjaciół z którymi wspólnie przemierzałeś ścieżki Twojego życia
a w ostatnich latach w Warszawsko-Mazowieckim Stowarzyszeniu Seniorów
Lotnictwa Wojskowego R.P.
 
13 kwietnia 2017    Wielki Czwartek – Ostatnia Wieczerza
 
                                                                              Janusz Kowalski