Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa
Grupa Archeo Łask

W dniu dzisiejszym w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego miała miejsce doniosła uroczystość. Nastąpiło przekazanie obowiązków Dowódcy Bazy.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej w dniu 3.10.2016. stanowisko to obejmuje Pan pułkownik pilot Rafał ZADENCKI. Obowiązki przejął od pełniącego obowiązki podpułkownika Roberta GURZĘDY.

Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa Grupa ARCHEO Łask życzy Panom Dowódcom samych sukcesów na zajmowanych stanowiskach.