Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa
Grupa Archeo Łask

24 czerwca 2016 r. podczas uroczystości ukończenia przez uczniów klas VI Szkoły Podstawowej im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie został rozstrzygnięty VI Szkolny Konkurs Wiedzy o Lotnictwie Polskim.

Konkurs przeprowadzony był 31.05.2016 r. zarówno w Szkole Podstawowej im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie jak i Gimnazjum im. Lotników Polskich w Dłutowie. W konkursie udział wzięło 87 uczniów w tym: 35 z klas V-VI szkoły podstawowej i 52 z gimnazjum. Uczniowie musieli rozwiązać test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Poza tym wszyscy uczniowie klasy IV szkoły podstawowej wzięli udział w Konkursie Plastycznym „Łoś z dłutowskiego lasu”.

W konkursie plastycznym I miejsce zajęła Aleksandra Kuna, II - Maja Maślanka, III – Anita Michaś.

W kategorii klas V-VI szkoły podstawowej I miejsce zajęła Magdalena Olkusz kl. VIa, II miejsce - Julita Strachowska kl. V, III miejsce - Aleksandra Gajda kl. VIa.

W kategorii klas gimnazjalnych I miejsce zajął (jak zawsze) Piotr Szymczak kl. IIIb, II miejsce - Zuzanna Antoniak kl. IIIa, III miejsce - Marcin Grałka kl. Ib.

Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Dowódcę 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, Dowódcę 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask”. Nagrody zwycięzcom wręczał osobiście Dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku ppłk Robert Gurzęda oraz Prezes Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask” p. Piotr Polit i p. Adam Marek. Poza tym uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce zostali wyróżnieni przez Dowódcę 32. BLT listami gratulacyjnymi.

Szczególne wyróżnienie za godną naśladowania postawę patriotyczną, entuzjazm i zapał w zdobywaniu wiedzy o lotnictwie otrzymali od Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen dyw. pil. Jana Śliwki - Magdalena Olkusz uczennica kl. VIa szkoły podstawowej oraz Piotr Szymczak uczeń kl. IIIb gimnazjum.

Tego samego dnia, podczas uroczystości ukończenia przez uczniów klas III Gimnazjum im. Lotników Polskich w Dłutowie Zastępca Szefa Sztabu 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu ppłk Krzysztof Jewgiejuk w imieniu Dowódcy gen. bryg. pil. Dariusza Malinowskiego wręczył zwycięzcom konkursu nagrody a Piotra Szymczaka wyróżnił listem gratulacyjnym i modelem samolotu F-16.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu był nauczyciel p. Andrzej Oset, członek naszego stowarzyszenia, który za swoją działalność na rzecz popularyzacji lotnictwa został wyróżniony przez gen dyw. pil. Jana Śliwkę Medalem Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.