Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa
Grupa Archeo Łask

Ale zanim rozpoczął się pokaz – zgromadzonych Gości w imieniu Organizatorów - Zarządu Stowarzyszenia powitali: pani Magdalena MICHALAK oraz Prezes Piotr POLIT. Honorowym Gościem tegorocznego, jubileuszowego, X Balu był prof. dr hab. Mirosław Nowakowski z żoną Joanną - ITWL.

 

 

 

Tradycyjnie, Bal rozpoczął się odegraniem „Marszu Lotników”, po którym nastąpiła ceremonia otwarcia X Balu Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask”, w trakcie której prowadzący powitali wszystkich zaproszonych Gości, a ze szczególną atencją GOŚCIA HONOROWEGO Pana profesora dr. hab. Mirosława NOWAKOWSKIEGO i Jego małżonkę JOANNĘ. W kolejnym punkcie programu przystąpiono do wręczenia nagród i upominków osobom, które walnie przyczyniły się do efektywnej działalności Stowarzyszenia. Nagrody i wyróżnienia ufundowali i wręczali w kolejności:

 -od Dowódcy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk. pilota Tomasza JATCZAKA wyróżnienia otrzymali:

medal pamiątkowy: - Tomasz SPÓLNICKI, Zbigniew KARWOWSKI, Łukasz KOŁODZIEJCZYK, Wiesław CHUDZIK,

statuetkę z symboliką 32. BLT: Jerzy MASTYKA, Paweł WÓJCIK, Dariusz GWIAZDA;

 

-od Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego generała brygady pilota Ireneusza NOWAKA wyróżnienie otrzymał:

pamiątkowy grawerton: - Mateusz RUSAK;

 

-od Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych generała dywizji pilota Dariusza MALINOWSKIEGO wyróżnienie otrzymał:

pamiątkowy grawerton: - Andrzej WRONA, Zbigniew PROKOPCZYK, Andrzej AMERSKI;

 

- od Inspektora Sił Powietrznych generał dywizji pilota Jacka PSZCZOŁY wyróżnienie otrzymał:

pamiątkowych grawerton: Marek KOWALSKI;

 

-od I Zastępcy Dowódcy Rodzaju Sił Zbrojny RP pana generała dywizji pilota Jana Śliwki wyróżnienia otrzymali:

pamiątkowy grawerton: Mariusz WAWRZYNIAK, Zbigniew WANDZEL, Krzysztof JAROSZEWICZ

 

-od Zarządu Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa Grupa Archeo Łask Statuetkę Orła wraz z upominkiem ufundowanym przez właścicieli Browaru Staropolskiego ze Zduńskiej Woli, upominki wręczali Jan SZAŁAPSKI i Marek ŁYCYNIAK, wyróżnienie otrzymali: Zdzisław DOMASIK, Krzysztof GOLUS, Zbigniew MATUSZCZAK, Daniel BŁÓŃSKI, Anita WAWRZYNIAK (+ kwiaty), Dariusz OLCZYK, Tomasz KMIN, Marcin MUSZYŃSKI, Janusz DUDKA, Michał RUSAK;

 

- od Zarządu Grupy Archeo Łask podziękowania dla osób wspierających działalność grupy ARCHEO, nagrody wręczali Piotr POLIT, Dariusz OLCZYK, oraz Krzysztof NADAJ, wyróżnienie otrzymali:

statuetkę ORŁA: Joanna i Mirosław NOWAKOWSCY, Monika i Marek ŁYCYNIAK – (Browar Staropolski Zduńska Wola), Robert RYTCZAK, Maciej PABISIAK, Maciej WESOŁY – (Firma Villaro), Jan ŚLIWKA, Krzysztof BIAŁKOWSKI – (Firma BK), Marek DOLATA – (Rekalma od A do Z);

upominkiem z bukietem kwiatów: za prowadzenie kroniki Stowarzyszenia panią Hannę DUDKA.

grawertonem: byłego dowódcę 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego pana Władysława LEŚNIKOWSKIEGO - za założenie Stowarzyszenia Entuzjastów Grupy Archeo Łask.

 

 

 

Po części oficjalnej przyszedł czas na poczęstunek przy stołach oraz zabawę, do której przygrywał nam Zespół Muzyczny ze Świdwina, zapraszając jednocześnie gości do wspólnej zabawy. A skoro tegoroczny Bal był balem jubileuszowym - zabawę zaczęliśmy od odtańczenia Poloneza.

 

 

 

Tradycją balów organizowanych przez Grupę Archeo jest tort w postaci statku powietrznego, który w danym sezonie był odnawiany. Tym razem „bohaterem” był poczciwy Lim-2, który zanim zasilił kolekcję „Archeologów” przez długie lata był ozdobą miasta Łask zajmując miejsce na cokole. Tort sprawiedliwie podzielili panowie: Ireneusz NOWAK, Jan ŚLIWKA, Dariusz MALINOWSKI i Jacek PSZCZOŁA. W związku z dziesiątą rocznicą utworzenia Stowarzyszenia oraz X Balu  - gości powitał drugi okolicznościowy tort, który zgodnie podzielili panowie: Władysław LEŚNIKOWSKI, Piotr POLIT oraz Andrzej BĘBEN, którzy byli "ojcami - założycielami" Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa "Grupa Archeo Łask".

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Andrzej AMERSKI