TABLO ŻOŁNIERZY SŁUŻĄCYCH W LATACH 1974 - 1976


Pan Romuald Kaczman znalazł w swoim archiwum tablo ze zdjęciami żołnierzy służby zasadniczej z lat 1974 - 1976