MiG-21MF nr fabryczny 969107 n/b „9107” został wyprodukowany w 1974 roku.

Samolot dostarczono do Polski 23 kwietnia 1974r i wpisano na stan 41.PLM w Malborku. W jednostce tej służył do stycznia 1990 roku, w tym czasie przeszedł remont średni w WZL-3 od lutego do października 1982r.

W lutym 1990 roku maszyna została wpisana na stan 10.PLM w Łasku. W trakcie 12-to letniej eksploatacji w Łasku samolot przeszedł remont główny w okresie od sierpnia 1992 r. do sierpnia 1993 również w WZL-3, otrzymując szare standardowe malowanie. Na początku 2000 roku, z okazji zbliżającego się święta pułku, (55 lat istnienia 10.PLM), płatowiec o numerze bocznym "9107" został wytypowany do okolicznościowego malowania.

Autorem i jednocześnie wykonawcą projektu był technik samolotu st. chor. Piotr Polit (projekt zakładał wykonanie niestandardowego złotego malowania obejmującego, oprócz spodu kadłuba, cały płatowiec). Projekt został zaakceptowany przez ówczesnego dowódcę pułku mjr. pil. Dariusza Packa i zrealizowany wiosną tego samego roku. Publiczna prezentacja „Złotego 9107” nastąpiła podczas Zlotu Dowódców w maju 2000 roku w Dęblinie. Na ZLOT maszynę przyprowadził, wzbudzając ogólny podziw, dowódca 10.PLM mjr pil. Dariusz Pacek.

Złoty”, bo taką potoczną nazwę otrzymał MiG-21MF n/b "9107", służył w Łasku do czasu zakończenia eksploatacji samolotów MiG-21 w 10.elt w styczniu 2003 roku. Do końca 2006 był składowany na terenie łaskiej 32.BL, by od 2007 roku stać się eksponatem MLP w Krakowie. W maju 2009 roku okolicznościowe malowanie „Złotego” zostało odrestaurowane  „siłami” „Grupy Archeo” z Łasku. Renowację samolotu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zawdzięcza  ostatniemu dowódcy 10.PLM płk. dypl. rez. pil. Dariuszowi PACKOWI.

Wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwów członków Grupy ARCHEO. Część jest autorstwa Pana Wacława Hołysia.