TS-11 „Iskra” DF nr fabr. 3H-1232 n/b “1232” została wyprodukowana w maju 1975 roku. Pierwszą jednostką wojskową, na stan której została wpisana w lipcu tego samego roku był 11.PLM Wrocław – Strachowice. Na stan 10.PLM w Łasku „1232” została wpisana we wrześniu 1989 roku i była tu eksploatowana do grudnia 1990 roku. Po remoncie w WZL-2 dalsze „lotnicze życie” spędziła w lotniczych pułkach szkolnych, aż do zakończenia służby w 2011 roku w 1. OSL Dęblin.

TS-11 „Iskra” n/b „1232” została przekazana mieszkańcom Wartkowic z przeznaczeniem jako pomnik upamiętniający lotników tej gminy. Samolot został przetransportowany 16 czerwca 2011 roku, by po odnowieniu powierzchni lakierniczych stanąć na pomniku przy Zespole Szkół im. J. Piłsudskiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika z tablicą poświęconą poległym lotnikom nastąpiło 1 września 2011 roku.

Montaż płatowca

Odsłoniecie tablicy pamiatkowej i pomnika 1.09.2011