TS-11 „Iskra” DF nr fabr. 3H-1230 n/b “1230” została wyprodukowana w czerwcu 1975 roku. Od tego samego miesiąca zostaje wpisana na stan 62.PLM Poznań – Krzesiny. Służbę w 10.PLM w Łasku rozpoczyna w marcu 1984 roku a kończy w maju 1994 roku. W tym czasie zostaje poddana remontowi w WZL-1 (kwiecień – listopad 1990r). Po remoncie, na okres trzech miesięcy zostaje przekazana do 58.LPSz (czerwiec – wrzesień), by ponownie wrócić do 10.PLM/2.elm, gdzie przebywa do kwietnia 2000 roku. W lipcu 2008 roku „1230” została przetransportowana z 1.OSL w Dęblinie do 32.BLT w Łasku z przeznaczeniem na pomnik w miejsce zdjętego Lim-a-2 „708”. TS-11 „Iskra” „1230” po przeprowadzonej renowacji stanęła ostatecznie na cokole przy ul. Warszawskiej 22 sierpnia 2008 roku.