TS-11 „Iskra” DF nr fabr. 3H-1227 n/b “1227” została w czerwcu 1975 roku i przyjęta na stan 10.PLM w Łasku, gdzie służyła do kwietnia 1989 roku po czym została skierowana na remont do WZL-2 w Bydgoszczy (04.1989 – 03.1990). Po remoncie kapitalnym wróciła ponownie do Łasku i została wpisana na stan 10PLM/1.elm, w której latała do marca 1996 roku. Po zakończeniu służby w Łasku „1227” została wpisana na stan 58.LPSz w Dęblinie (03.1996 – 01.2001) a następnie 1.OSL.

Po wycofaniu ze służby ???? została eksponatem muzealnym na terenie Twierdzy Modlin. W przyszłości ma zostać elementem kolekcji Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin.

Więcej zdjęć "1227" eksponowanej na terenie Twierdzy Modlin możecie Państwo obejrzeć tutaj