Urodził się 07.07.1952 r.

1974 r. - ukończył Technikum Elektryczne w Łodzi

X 1974 - wstąpił do wojska do JW 3847 w Lidzbarku Warmińskim, gdzie ukończył Szkołę Młodszych Specjalistów WRT.

Wyznaczony na stanowisko operatora radiolinii - planszecistę.

Po ukończeniu Szkoły został przeniesiony do JW 1457 w Łasku - 10 plm. Służbę wojskową odbywał na stanowisku Dowódcy drużyny planszecistów.

Służył w plutonie SD, czasowo pełnił obowiązki Dyżurnego ruchu lotniczego.

X 1976 - odszedł do cywila.