Urodził się 30.10.1930 roku w Sulejówku k. Warszawy.

W 1949 roku wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej  Nr 4 w Dęblinie, którą ukończył 14 lipca 1951 r. Po ukończeniu szkoły został instruktorem pilotażu w Oficerskiej Szkole Lotniczej Nr 5 w Radomiu.

9.04.1954 roku został dowódcą klucza lotniczego w 61. LPSz-B w Nowym Mieście nad Pilicą.

1.07.1958 roku objął stanowisko pomocnika dowódcy eskadry do spraw szkolenia lotniczego w 31. Pułku Szkolno-Bojowym w Łasku.

14.12.1959 został zastępcą dowódcy tego pułku do spraw szkolenia lotniczego.

6.10.1960 – 25.09.1961 r. – słuchacz Kursu Dowódców Pułków w Centrum Szkolenia Lotniczego w Modlinie.

25.09.1961 – 21.05.1963 r. pełnił obowiązki  dowódcy 31. Pułku Szkolno-Bojowego w Łasku.

21.05.1963 – 30.09.1966 r. dowodził przeniesionym z Krakowa do Łasku 2. plm któremu w 1967 roku przywrócono  pierwotną, historyczną nazwę 10. plm.

1.10.1966 – 27.08.1969 r. – studia w ASG w Rembertowie

27.08.1969 – 11.02.1971 – dowódca 58. Pułku Szkolno-Bojowego w Dęblinie.

11.02.1971 – 28.08.1972 – szef Oddziału Operacyjnego w Dowództwie Wojsk Lotniczych w Poznaniu.

28.08.1972 – 8.08.1974 – słuchacz ASzG SZ ZSRR im. K. Woroszyłowa w Moskwie.

8.08.1974 – 24.06.1978 – szef Oddziału Szkolenia Podstawowego i Kursów w Zarządzie Szkolenia Lotniczego DWLot w Poznaniu. Następnie objął stanowisko zastępcy komendanta Wydziału Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju w ASzG WP w Rembertowie. W tym czasie obronił dysertację doktorską.

W okresie 9.04.1983 – 23.10.1990 r. pełnił obowiązki wojewody siedleckiego.

8.08.1991 r. Przeniesiony w stan spoczynku.

Pilot wojskowy pierwszej klasy. Nalot – ponad 3200 godzin. Ponad 10500 startów i lądowań.

W czasie służby zanotował dwa przypadki. W roku 1955 podczas lądowania odpadła przednia goleń samolotu MiG-15 (zmęczenie materiału). Lądował również samolotem TS-8 Bies bez podwozia.

Żonaty, mieszka z Żoną Teresą w Warszawie, córka – Joanna.

Odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi. W 1968 roku odznaczony Medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.