Rocznik 1962.

1982 - 1986 WOSR

1986 - 1987 - Inżynier obsługi stacji radiolokacyjnej, kompania radiotechniczna 7 brt

1987 - 1989 - Inżynier kompanii remontowej 7 brt

1989 - 1995 - Dowódca kompanii remontowej służb technicznych 7 brt

1996 - Dowódca kompanii remontowej logistyki 7 brt

1996 - 1998 - Dowódca kompanii zabezpieczenia logistyki 7 brt

1998 - 2003 - Dowódca kompanii dowodzenia sztabu 7 brt

2003 - 2004 - Dowódca stacji obsługi stacji radiolokacyjnej, kompania radiotechniczna 31 brt

2004 - 2006 - Szef sekcji, sekcja operacyjna, sztab 10 elt

2006 - 2008 - Szef sztabu eskadry - pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych 10 elt

2008 - 2010 - Szef sekcji, sekcja operacyjna, sztab 10 elt

2010 - Szef dyżurnej sekcji operacyjnej, sztab 32. BLT 

 

Galeria zdjęć: