Rozpoczął służbę wojskową we wrześniu 1969 roku.

Absolwent Podoficerskiej Szkoły Zawodowej Personelu Technicznego Wojsk Lotniczych w Oleśnicy o specjalności Eksploatacja płatowca i silnika MiG-21.

- Wrzesień 1970 - kapral - mechanik. Dział obsługi technicznej samolotów 10. plm (po reorganizacji Eskadra Techniczna)

- Wrzesień 1971 - st. kapral - starszy mechanik MiG-21 DOTS (Esk. Techn.)

- Wrzesień 1975 - sierpień 1976 - kurs chorążych w Oleśnicy (eksploatacja MiG-21)

- Sierpień 1976 - maj 1989 - technik, starszy technik (przez póltora roku cz. p. o. d-ca klucza)

- Maj 1989 - Kierownik Grupy Remontowej w Dziale Mechanicznym w 44 PWL w Łasku, do czasu rozwiązania jednostki w 1995 roku.

- Do końca listopada 1998 roku Kierownik PWR - 2 w Eskadrze Technicznej 10. plm.

Zakończył służbę wojskową 30.11.1998.

Technik roku 1997 w 10. plm.

Odznaczony wieloma odznaczeniami, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi

W czasie pełnienia służby wojskowej złożył kilka wniosków racjonalizatorskich usprawniających pracę mechanika lotniczego.

 

Galeria zdjęć: