Urodzony 25.05.1952 r. w Kielcach.

Absolwent Podoficerskiej Szkoły Zawodowej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Technicznego Wojsk Lotniczych w Oleśnicy w roku 1971 w specjalności Budowa, eksploatacja i obsługa samolotu MiG-21 (E-7 pfm).

Służbę zawodową rozpoczął w 10. plm w Łasku.

Stanowiska służbowe:

- starszy mechanik

- technik samolotu

- technik klucza eksploatacji

Klasę mistrzowską w swojej specjalności uzyskuje w roku 1987.

W roku 2009 ukończył kurs pedagogiczny o specjalności instruktor praktycznej nauki zawodu. Współtwórca klasy o profilu Technik Mechanik Lotniczy w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach..

W roku 2012 kończy w Łodzi Kurs "Nauczyciel Przyszłości".

Aktywny członek SIMP. Zaangażowany społecznie i zawodowo w szkolenie młodzieży sztuki lotniczej. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany w służbie zawodowej jak również za działalność na niwie cywilnej.

 

Galeria zdjęć: