Bar Bogdan - major pilot 26 listopad 2012
Bartoszewicz Stanisław - podpułkownik pilot 26 listopad 2012
Błażejewski Jan - starszy sierżant sztabowy 26 listopad 2012
Bodziacki Henryk - podpułkownik magister inżynier 27 październik 2013
Chudzik Krzysztof - major 02 grudzień 2012
Cioś Ryszard - podpułkownik pilot 26 listopad 2012
Czajka Tadeusz - major pilot 26 listopad 2012
Dębski Grzegorz - major nawigator magister inżynier 26 listopad 2012
Dondziło Zbigniew - major inżynier 26 listopad 2012
Dudka Marian - major 26 listopad 2012
Frask Emil - podpułkownik 26 listopad 2012
Gajda Feliks - podpułkownik pilot 26 listopad 2012
Głaz Zbigniew - starszy chorąży sztabowy 12 luty 2013
Gozdalik Zbigniew - podpułkownik pilot 24 kwiecień 2014
Graczyk Stanisław - podpułkownik pilot 30 maj 2013
Grzybowski Henryk - major pilot 26 listopad 2012
Gugała Michał - podpułkownik 04 grudzień 2017
Jakubczak Jan - porucznik inżynier 09 grudzień 2013
Jaworski Kazimierz - major pilot 26 listopad 2012
Kaczman Romuald - kapral 25 wrzesień 2014
Kalin Andrzej - starszy sierżant sztabowy 26 listopad 2012
Kowalski Janusz - pułkownik dyplomowany pilot doktor 07 luty 2014
Krawętek Tadeusz - major pilot 26 listopad 2012
Kromer Sławomir - kapral 19 listopad 2016
Kubik Bogdan - podpułkownik magister inżynier 26 listopad 2012
Laszczak Józef - pułkownik dyplomowany pilot 26 listopad 2012
Miazek Jakub - major pilot 26 listopad 2012
Michałowski Henryk - generał dywizji pilot 25 marzec 2017
Muszyński Edward - starszy chorąży 26 grudzień 2012
Narwid Henryk - starszy chorąży sztabowy 26 listopad 2012