Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask” zostało zarejestrowane w dniu 02.08.2011 r. w Urzędzie Gminy Łask jako stowarzyszenie zwykłe. Na chwilę obecną Stowarzyszenie zrzesza w swoich szeregach 30 członków, wśród których są pracownicy wojska zarówno czynni zawodowo jak i rezerwy oraz miłośnicy i sympatycy lotnictwa.

Statutowym celem Stowarzyszenia jest:

- działanie na rzecz popularyzacji wiedzy z dziedziny lotnictwa wśród społeczeństwa,

- propagowanie wiedzy o rozwoju i działaniu lotnictwa w regionie łaskim,

- pomoc w realizacji działań podejmowanych przez inne podmioty zmierzające do podnoszenia stopnia wiedzy społeczeństwa o lotnictwie w powiecie łaskim,

- kultywowanie i pogłębianie wiedzy historycznej, propagowanie tradycji i osiągnięć polskiego lotnictwa,

- rozwój kolekcji samolotów historycznych w 32. BLT,

zaś swoje zadania realizuje poprzez:

- współdziałanie z władzami, organizacjami oraz instytucjami zainteresowanymi działalnością i celami Stowarzyszenia,

- współpracę z pokrewnymi krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i fundacjami,

- organizowanie, w różnej formie, spotkań członków Stowarzyszenia w kraju oraz utrzymywanie systematycznych więzi z Klubem Seniorów Lotnictwa, 32. BLT, Portem Lotniczym Łódź im. Wł. Reymonta, Aeroklubem Polskim, LPR, Policją, liniami lotniczymi i jednostkami wojskowymi w regionie łódzkim,

- tworzenie platformy współpracy, wymiany informacji i doświadczeń między zainteresowanymi zakresem działania Stowarzyszenia,

- pracę społeczną na rzecz kolekcji samolotów historycznych 32 BLT,

wspieranie publicystycznej działalności członków Stowarzyszenia w zakresie lotnictwa.

Tak w dużym skrócie wygląda zakres działalności Stowarzyszenia, a wszystko zaczęło się od:

... W 2008 roku w 32. Bazie Lotniczej w Łasku, z inicjatywy ówczesnego dowódcy płk dypl. pil. Władysława Leśnikowskiego, powstała „nieformalna” grupa pasjonatów mająca na celu kultywowanie tradycji lotniczych poprzez zachowanie w stanie wystawowym samolotów z „biało-czerwoną szachownicą”, które wyszły z eksploatacji Sił Powietrznych RP. W skład "Grupy" weszli: st. chor. sztab. Piotr Polit, st. chor. sztab. Mirosław Szymczak, mjr Andrzej Bęben oraz Andrzej Amerski, Tomasz Spólnicki i Andrzej Wrona. Dużą pomocą, w początkowym okresie działania "Grupy", służyli: mjr Dariusz Jakubczak, mjr Andrzej Truskowski, st. chor. sztab. Janusz Dudka, st. chor. sztab. Marian Tądel oraz st. chor. sztab. Kazimierz Jarosz, którzy w większości zostali w późniejszym okresie jej członkami.

Pierwszym samolotem wpisanym na stan Ekspozycji Dydaktyczno-Pokazowej, gdyż pod taką nazwą grupa rozpoczęła swoją działalność, była szkolno-bojowa TS-11 „Iskra” n/b „1229”, która zakończyła służbę w 10.elt, stacjonującej na co dzień w Łasku. Kolejnymi samolotami były: Lim-2 n/b „708” zdjęty z pomnika w Łasku oraz MiG-21PF n/b „1801”, który do tej pory stał na cokole na terenie 32.BL w Łasku niedaleko parku maszynowego. W tym samym okresie, przełom lipca i sierpnia do 32. BL sprowadzono samolot myśliwsko-bombowy o zmiennej geometrii skrzydeł Su-22 n/b „3407”, który wcześniej był na stanie 7.elt z Powidza.

Te cztery płatowce zostały po raz pierwszy zaprezentowane publicznie podczas uroczystości przyjęcia na stan 10.elt samolotów F-16C/D w 32.BL 3 października 2008 roku. Ich stan techniczny oraz doskonałe odwzorowanie barw, a nawet napisów eksploatacyjnych zachwycił wszystkich przybyłych na uroczystość łącznie z ówczesnym Dowódcą Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzejem Błasikiem.

W 2009 roku kolekcja wzbogaciła się o kilka kolejnych eksponatów. Pierwszym z nich był śmigłowiec Mi-2TSz n/b „4604” dostarczony z 1.OSL w marcu. Kolejnym egzemplarzem był samolot szkolno-treningowy PZL-130 „Orlik” n/b „012” dostarczony z 2.OSL w Radomiu w maju tego samego roku. Maszyna ta wykonała ostatni lot 24 czerwca 2003 roku, a została wycofana z eksploatacji dopiero we wrześniu 2007.

Tak rozbudowana kolekcja została zaprezentowana w dniu 30 maja na terenie lotniska z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka mieszkańcom ziemi łaskiej oraz miłośnikom lotnictwa. W tym samym roku, w okresie wakacyjnym do bazy w Łasku trafiły kolejne samoloty: samolot myśliwski III generacji MiG-29A n/b „4112”, samolot szkolno-bojowy PZL I-22 „Iryda” n/b „406” oraz samolot myśliwski MiG-21MF n/b „6715”.

W dniu 3 lipca 2009 roku do Łasku przyjechała pozyskana z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej z Częstochowy PZL I-22 „Iryda”. W tym momencie kolekcja samolotów rozrosła się do 9 sztuk, które zaprezentowano publicznie na pikniku 4 września z okazji święta jednostki. Na pikniku oprócz „zmontowanej” na szybko „Irydy” można było podziwiać osiem innych płatowców, w tym MiG-a-21MF n/b „6715”, (któremu w międzyczasie przywrócono trój-kolorowy kamuflaż). Prezentacja MF-a odbyła się dzień wcześniej w obecności d-cy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Włodzimierza Usarka. Odnowienie samolotu odbyło się dzięki składkom pilotów 10.elt o czym informuje stosowny napis umieszczony na płatowcu.

Początek 2009 roku to także gorsze informacje – odchodzą do rezerwy: po 31 latach służby st. chor. sztab. rez. Janusz Dudka oraz w tym samym czasie po 26 latach służby st. chor. sztab. rez. Piotr Polit.

Wiosną tego samego roku „Archeolodzy” przy mocnym poparciu dowództwa 32.BL starają się pomóc w utrzymaniu prywatnej kolekcji lotniczej będącej własnością p. Jadwigi Lewandowskiej z Łodzi. Jednak mocno podupadająca kolekcja na Lublinku, którą założył na początku lat 90-tych ubiegłego wieku, zmarły w 2002 roku Jerzy Lewandowski i tym razem nie ma szczęścia – w związku z interwencją łódzkich polityków broniących kolekcji, którą jakoby łaszczanie chcieli zabrać, wojsko wycofało się z rozmów.

W 2010 roku ze stanowiska d-cy 32.BL odchodzi płk dypl. pil. Władysław Leśnikowski zaś obowiązki d-cy 32.BLT obejmuje płk dypl. pilot Dariusz Malinowski. Jedną z kluczowych decyzji podjętych przez nowego dowódcę, a sankcjonujących i usprawniających dalszą działalność powołanie do „życia” Zespołu Renowacji i Konserwacji Sprzętu Szkoleniowo-Wystawienniczego i zatrudnienie w nim jako pracowników cywilnych: st. chor. sztab. rez. Piotra Polita, st. chor. sztab. rez. Mirosława Szymczaka, którzy od tej pory są odpowiedzialni za wszystkie samoloty i śmigłowce będące na stanie 32.BLT w Łasku jako eksponaty wystawienniczo-szkoleniowe. W tym czasie trwały prace przy odbudowie PZL I-22 „Iryda”, które po ponad półrocznych wysiłkach wielu osób zakończyły się w dniu 9 lipca 2010 roku oficjalną prezentacją dla dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pilota Włodzimierza Usarka odbudowanego samolotu. Publiczna prezentacja samolotu miała miejsce 28 sierpnia 2010 roku podczas pikniku z okazji Święta Lotnictwa RP. Samolot otrzymał jednolite srebrne malowanie, czarny numer burtowy „0406”, oraz napisy eksploatacyjne w kolorze czarnym i czerwonym.

W tym samym czasie trwały również prace nad pozyskaniem kolejnych eksponatów w postaci śmigłowców: Mi-14PS, Mi-24 oraz samolotów: myśliwca MiG-23 i szkolno-treningowego TS-8 „Bies”. Z trzech użytkowanych przez BL MW śmigłowców Mi-14 w wersji poszukiwawczo-ratowniczej wszystkie z końcem 2010 roku zakończyły eksploatację – w trakcie prowadzonych rozmów dowództwo BL MW przyznało jeden z nich „Grupie Archeo” z Łasku, jednak ze względów logistycznych transport śmigłowca został odłożony na przyszłość. Jeśli chodzi o trzy pozostałe maszyny to Mi-24 i MiG-23 pozyskano z 1.Skrzydła Lotnictwa Szkolnego z Dęblina, zaś TS-8 „Bies” został wymieniony za TS-11 „Iskra” z władzami gminy i miasta Mońki. Realizację transportu wszystkich trzech maszyn zaplanowano na 2011 rok.

Pierwszymi płatowcami, które trafiły do 32.BLT w Łasku w 2011 roku były Mi-24 n/b. „016” i MiG-23MF n/b „021” z Dęblina. Maszyny zostały dostarczone do Łasku w kwietniu tego roku i wstępnie zmontowane. Ostatnim jak na razie przedsięwzięciem była wymiana samolotu TS-8 na TS-11 z włodarzami Moniek. Płatowiec TS-8 „Bies” został dostarczony do Łasku w lipcu 2011 roku, zaś na jego miejscu w miejscowości Mońki stanął samolot szkolno-treningowy TS-11 „Iskra” n/b „1405” pozyskany z 1.OSL w Dęblinie. Samolot został rozmontowany przewieziony i złożony w miejscu docelowym przez członków „Grupy Archeo” z Łasku. Obecnie już „łaszczański” TS-8 „Bies” legitymuje się nr fab. 1E-0510 oraz n/b „0510”. Jego stan jest dość „opłakany”, oprócz doszczętnie wyszabrowanych kabin nie posiada ani klap ani lotek, ale trwają prace nad jak najwierniejszym skompletowaniem samolotu. „Archeolodzy” w związku z odbudową „łaszczańskiego” „Biesa” podjęli współpracę z gimnazjum im. płk pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie, przed którą to szkołą stoi również jako pomnik TS-8, by także i ten płatowiec doprowadzić do możliwie jak najlepszego stanu.

Ukoronowaniem dotychczasowej działalności „Grupy Archeo” było zgłoszenie kandydatury najbardziej zasłużonego „działacza” do lotniczego Honorowego Wyróżnienia Roku „Błękitne Skrzydła 2011”. Kandydaturę Piotra Polita, bo to o Nim mowa, zaakceptowali wszyscy wtajemniczeni „Archeolodzy”, a sam pomysł zaaprobował i również gorąco poparł d-ca 32.BLT płk dypl. pil. Dariusz Malinowski.

Honorowe wyróżnienie „Błękitne Skrzydła”, istniejące od 1964 roku, przyznawane jest za najwybitniejsze osiągnięcia w lotnictwie polskim w ciągu ostatniego roku, poprzedzającego ich przyznawanie oraz za całokształt wybitnej działalności dla lotnictwa polskiego.