Dzięki uprzejmości Pana Leszka Głogowskiego - Kierownika Klubu 32. BLT- mamy możliwość zapoznania się z Kroniką 1. eskadry lotniczej 10. pułku lotnictwa myśliwskiego. Naprawdę wspaniała lektura.

Za zgodą Pana Głogowskiego w kolejnych odsłonach będziemy umieszczać na stronie Grupy ARCHEO Łask karty kroniki.

Panie Leszku – DZIĘKUJEMY za opiekę nad kroniką i pozwolenie podzielenia się kolejnymi kartami z szeroką rzeszą czytelników.

A więc  zaczynamy.


 

 My żołnierze 1 eskadry lotniczej s-tów pościgowych 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Obrony Powietrznej Kraju im. LUDOWYCH PARTYZANTÓW ZIEMI KRAKOWSKIEJ którzy odchodzimy w szeregi rezerwistów dnia 15 października 1979 r. przekazujemy na ręce dowództwa eskadry „KSIĘGĘ PAMIĄTKOWĄ” wyrażając jednocześnie życzenie aby stanowiła ona kronikę eskadry.

 

kpr. BAJDA STANISŁAW

kpr. GRZESZCZAK MIROSŁAW

kpr. PAJOR ADAM

kpr. PINTERA ZBIGNIEW

kpr. ROSKOSZ WERNER

st. szer. AMROZIAK MIECZYSŁAW

st. szer. FLAK ALFRED

st. szer. JANKOWSKI MAREK

st. szer. KUBIAK KAZIMIERZ

st. szer. KWIATKOWSKI MIECZYSŁAW

st. szer. NIEDZIELA JAN

st. szer. PIOTROWSKI TADEUSZ

st. szer. RORALA JERZY

st. szer. SOBCZAK GRZEGORZ

st. szer. KUC STANISŁAW

st. szer. WRZESIŃSKI ANDRZEJ

st. szer. WOJDA KRZYSZTOF

 


 

Rozkazem nr 022 z dnia 30.11.1973 roku na bazie eskadry lotniczej i eskadry technicznej utworzona została 1 eskadra lotnicza samolotów pościgowych. W 6 letniej historii naszej eskadry wiele wydarzeń godnych jest odnotowania. Oto ważniejsze z nich.

W zawodach użyteczno – bojowych o tytuł mistrza walki powietrznej kpt. pil. Czesław REJMAN dwukrotnie wywalczył tytuł mistrzowski. Było to w roku 1975 i 1976. Sukcesy godne odnotowania uzyskali też piloci w konkurencji zespołowej. Klucz pod dowództwem mjr WOŹNIAKA  Jana wielokrotnie zajmował trzecie i drugie miejsce, a w 1973 roku uzyskał tytuł mistrzowski. W mistrzowskim zespole znaleźli się wtedy: kpt. pil. Jan WOŹNIAK, por. pil. Czesław REJMAN, por. pil. Józef PAZURA, por. pil. Walenty GIEGIEL, kpt. pil. Stanisław BARTOSZEWICZ. Wielką klasą błysnął nawigator naprowadzania mł. chor. BIŃCZYK Stanisław. Ekipą techników i mechaników zwycięskiego zespołu dowodził kpt. mgr inż. Zbigniew SZMIGIEL.

Praca pilotów, techników i mechaników procentowała w codziennej służbie, wzorowym wykonywaniu zadań bojowych w powietrzu jak również uzyskiwaniem bardzo dobrych ocen w czasie ćwiczeń taktyczno-bojowych.

W działalności kulturalnej, społecznej i wychowawczej eskadra także odniosła znaczne sukcesy. Za 1975 rok eskadra w działalności kulturalnej zajęła III miejsce na szczeblu jednostki, koło młodych racjonalizatorów zajęło I miejsce a we współzawodnictwie o miano przodującego pododdziału I miejsce.

Latem 1978 roku piloci eskadry przebywali na poligonie w ZSRR uzyskując w strzelaniu bojowym bardzo dobre rezultaty. W tym samym czasie część eskadry przebywała na jednym z lotnisk NRD, a piloci z NRD gościli na lotnisku w Łasku.

Warto dodać że w uznaniu zasług w czasie długoletniego pełnienia służby w powietrzu mjr pil. Jan WOŹNIAK wpisany został do księgi zasłużonych dla wojsk OPK. Tyma samym wyróżnieniem uhonorowany został st. sierż. sztab. OCYLOK Eugeniusz.

Dowódcami eskadry byli: mjr pil. GOTOWAŁA Jerzy

                                     mjr pil. BEDNARCZYK Tadeusz

Szefem sztabu od początku istnienia eskadry w obecnej formie jest mjr Zbigniew ANGERMAN.

Zastępcami dowódcy eskadry ds. politycznych byli:

                              mjr MALINOWSKI Józef

                                     mjr BEDNARSKI Bogdan

                                     kpt BUDZYŃSKI Kazimierz

                                     kpt MALINOWSKI Adam

                                     kpt CIUPIŃSKI Tadeusz

Zastępcą dowódcy eskadry ds. inżynieryjnych był:

                                     kpt SOBANTY Józef

Szefem eskadry              sierż. PAJÓREK Waldemar

Do chwili reorganizacji tj. od 1973 roku na uzbrojeniu eskadry znajdują się samoloty MIG-21.

W latach 1973-1978 z eskadry odeszli następujący piloci.

mjr pil. GOTOWAŁA JERZY do 39 plm OPK Mierzęcice

mjr pil. FESIAK Józef do 11 plm OPK Wrocław

mjr pil. KŁYSIAK Jerzy do rezerwy

kpt pil. CWIEK Piotr do 11 plm OPK Wrocław

mjr pil. SZCZEPANIAK Franciszek do DWL Poznań

mjr pil. BEDNARCZYK Tadeusz do 1 KOPK Warszawa

mjr pil. ANGIEL Władysław do 2 KOPK Bydgoszcz

Cdn…


ROK 1979.

W podsumowaniu roku 1979 eskadra we współzawodnictwie o miano przodującego pododdziału zajęła IV miejsce. A w miesiącu maju uzyskaliśmy tytuł PODODDZIAŁU WYSOKIEJ KULTURY. W tym samym miesiącu pułk kontrolowany był przez Główny Inspektorat Szkolenia. Eskadra nasza w ćwiczeniach kończących inspekcję uzyskała celujące wyniki. Taką samą ocenę wystawiono za działanie eskadry w czasie ćwiczeń „BIZMAT”, „KOBALT” oraz za pełnione przez cały rok dyżury bojowe.

Mimo tych i wielu innych sukcesów rok 1979 rozpoczął się dla eskadry tragicznie. W DNIU 23 MARCA 1979 W CZASIE WYKONYWANIA LOTU NA ROZPOZNANIE ZGINĄŁ W KATASTROFIE LOTNICZEJ KPT. PIL. WALENTY GIEGIEL. Żołnierze zawodowi naszej jednostki oraz kadra 1 KOPK ufundowali dla córek poległego pilota książeczki mieszkaniowe z pełnymi wkładami.

Przez cztery letnie miesiące t.j. od 11.06. do 8.10.1797 wraz z całym pułkiem przebywaliśmy na lotnisku zapasowym w Rudnikach k/Częstochowy. Przebazowanie to łączyło się z remontem i modernizacją lotniska w Łasku. W miesiącu kwietniu rozkazem Dowódcy Jednostki na stanowisko Zastępcy Dowódcy ds. Politycznych wyznaczony został PPOR. NAWIG. LESZEK GŁOGOWSKI. Pod koniec roku do eskadry przybyli też KPT. PIL. HAIK PIOTR i KPT. PIL. JERZY TOMCZYK, który w roku 1978 uzyskał tytuł MISTRZA WALKI POWIETRZNEJ.

(…) Dla pełnego obrazu życia pododdziału dodać należy że w skład rady kultury weszli ST. SZER. KAINKA WIESŁAW, ST. SZER. DRZYGALUK STANISŁAW i ST. SZER. PALKA JERZY. A w skład Sądu Koleżeńskiego ST. SZER. KRAWCZYŃSKI JANUSZ, ST. SZER. HUCZEK RYSZARD, ST. SZER. KARNOWSKI TADEUSZ.

Przełożeni ze szczebla eskadry jak i wyżsi przełożeni za najlepszego żołnierza jednostki w 1979 r. uznali KPR. MIROSŁAWA CZEKAŁA.

W 1979 ROKU z naszej eskadry ubyli piloci

MJR PIL. KIDAWKA STANISŁAW do 39 plm OPK Mierzęcice

KPT. PIL. LEWARTOWICZ ZBIGNIEW do 1 plm OPK Mińsk Mazowiecki

KPT. PIL. GIEGIEL WALENTY zmarł tragicznie

MJR PIL. ZIELONKA ZYGMUNT na inne stanowisko w naszej jednostce

KPT. PIL. BŁASZCZYK MARIAN na inne stanowisko w naszej jednostce

KPT. PIL. MŁYNIEC STANISŁAW do 39 plm OPK Mierzęcice.

Ważnym wydarzeniem w życiu eskadry było ukończenie w 1979 roku przez MJR PIL. CIOSIA RYSZARDA, MJR PIL. BARTOSZEWICZA RYSZARDA i MJR PIL. WOŹNIAKA JANA 25 lat w służbie w lotnictwie. Życzenia, kwiaty i upominek otrzymał w pierwszych dniach grudnia ST. SZER. IGNACY KOWALSKI z okazji 18 rocznicy urodzin.

Na planowany ogólny nalot dla eskadry wynoszący 1163 godz. Wylatano 1093 godz. Co stanowiło niemal 100% planu.

W miesiącu wrześniu w Poznaniu-Krzesinach odbyły się IX Zawody Użyteczno-Bojowe o tytuł MISTRZA WALKI POWIETRZNEJ. Zespół nasz w składzie: MJR PIL. WOŹNIAK JAN, KPT. PIL. MIAZEK JAKUB, KPT. PIL. HENRYK STODOLNY, POR. PIL. SOJKA EDWARD, POR. PIL. WYRWICH EUGENIUSZ, KPT. ADAM SUCHNIAK – dowódca zespołu techników i mechaników, ST. CHOR. BIŃCZYK STANISŁAW – nawigator zajął II miejsce.

W październiku w ramach oblotu lotniska współdziałania piloci oraz dowództwo naszej eskadry przebywało ma lotnisku Mosznowo k/Ostrway w Czechosłowacji.

Cdn…


29.01.1980 r.  

29 stycznia 1980 roku był dniem, w którym swoje pożegnalne loty wykonali mjr pil. Zygmunt ZIELONKA i kpt. pil. Marian BŁASZCZYK.

W kronice pierwszej eskadry możemy zapoznać się z wpisami pamiątkowymi pilotów:

 

W kronice zachowały się również zdjęcia z tego dnia:

 

 

 

CDN ...