Łaszczańskie godła – początki

W czasie, gdy 31. PSzB (rozformowany w 1963r.) był w strukturach 1. KOP, podległe mu pułki posiadały wyróżniające kolory, które nanoszono m.in. na końcówkach stateczników pionowych użytkowanych samolotów. I tak 1. PLM posiadał kolor czerwony, 13. PLM – zielony, a 31. PLM – kolor niebieski. Trudno stwierdzić w chwili obecnej, czy rzeczywiście na samolotach poszczególnych pułków malowano takie pasy, zwłaszcza w 31. PSzB w Łasku – nie zachowały się żadne dokumenty potwierdzające ten stan rzeczy.

Kolejne próby wyróżnienia łaszczyńskich samolotów miały miejsce w 1964 roku, już w czasie bazowania na lotnisku 2. PLM (od 4 maja 1967 r. powrócono do poprzedniej numeracji - 10. PLM). Na dwóch samolotach Lim-2 pomalowano końcówki statecznika pionowego na czerwono (fakt ten przeczyłby istotnie kolorystyce przypisanej pułkowi z racji przynależności do 1. KOP). Niestety z powodu rygorystycznie przestrzeganych i egzekwowanych przepisów szybko powrócono do stanu poprzedniego, jednak z drobną różnicą. Maszyna o numerze bocznym „1902" nadal wyraźnie odznaczała się szaro-srebrnym kolorem statecznika od innych samolotów stojących na płaszczyźnie postojowej.

Kolejna inicjatywa wyróżnienia eksploatowanych w 10. PLM samolotów miała miejsce w 1966r. (w innych źródłach figuruje data 1969r, kiedy to samolot powrócił do Łasku z remontu w LZR-3 Dęblin). Starszy mechanik samolotu Lim-5P n/b „509” kpr. nadterminowy Wiesław Turowiecki z własnej inicjatywy naniósł za pomocą szablonu białą farbą imię swojej sympatii na obie osłony podwozia przedniego. Tak oto Lim-5P n/b „509” otrzymał imię Marysia (podkład pod napis był koloru niebieskiego – identyczny jak kolor osłony stacji radiolokacyjnej RP-5 Izmrud). Osłona była pomalowana kolorem niebieskim od strony dziobu do połowy swojej długości – reszta była w standardowym srebrnym kolorze. Za przykładem W. Turowieckiego poszli inni technicy i tak pojawiły się kolejne imiona na Lim-ach-5P: n/b „410” otrzymał imię Zosia (tech. Cz. Saleta), n/b „412” – Lonia (tech. S. Kiersznowski) oraz n/b „510” – Ewa (tech. K. Suska). Prawdopodobnie były jeszcze dwa samoloty przyozdobione imionami, ale jak do tej pory nie udało się ustalić ani numerów maszyn ani imion, jakie je zdobiły. Powyższe samoloty weszły na uzbrojenie 10. PLM (2. PLM) w 1960 roku – ostatni z nich n/b „509” został przekazany do 26. PLM w 1975 roku (podczas pożegnania na lotnisku w Łasku posiadał jeszcze wyróżniający go napis Marysia). W 1968 roku piloci I esk. lot. 10. PLM przeszli przeszkolenie na nowy samolot myśliwski MiG-21PF CSL w Modlinie, by po ukończeniu kursu rozpocząć w tym samym roku eksploatację tej wersji na lotnisku w Łasku. Dwa lata później podobne przeszkolenie przeszli piloci II eskadry. W tym czasie samoloty Lim-2, -5, -5P zostały przekazane na stan III eskadry. Jedynym akcentem kolorystycznym z początku lat 70-tych, który przetrwał nieznacznie dłuższy okres czasu były czerwone przody zbiorników dodatkowych o pojemności 490 litrów, stosowane na MiG-21PF.

Smok Wawelski

Taki stan utrzymał się do 1986 roku, kiedy to z inicjatywy chor. sztab. Wiesława Turowieckiego powstał autorski projekt godła pułku nawiązującego swoją symboliką do czasów „krakowskich” i związanego z nim 2. PLM. Godło przedstawiało stylizowanego czarnego smoka z czapką krakuską na głowie, który został przyozdobiony tarczą w postaci biało czerwonej szachownicy z centralnie umieszczonym herbem Łasku oraz błyskawicą trzymaną w uniesionej łapie symbolizującą bojowy charakter pułku. Emblemat, po akceptacji przez ówczesnego dowódcę pułku płk. dyp. pil. W. Dąbkowskiego malowano obustronnie w przedniej części kadłuba pułkowych MiG-21PF/PFM/M/MF (tuż za wlotem powietrza do silnika), szkolno-bojowych -US i –UM (w identyczny sposób jak na wersjach bojowych) oraz TS-11 „Iskra” (na epoksydowej osłonie przodu kadłuba) i PZL-104 „Wilga” (na osłonie silnika). Z czasem powstało kilka wersji godła różniącego się drobnymi elementami np. brak oczu, zębów lub białe cętki na skrzydłach smoka lub biała postać smoka:

- w wersji podstawowej smok z czarnymi skrzydłami (np.: MiG-21PF n/b „0907”, „1713”, „1714”, „2009”; -PFM n/b „4010”, „4012”, „5311”, „6608”, „6913”, „7015”, „7810”; -MF n/b „6505”,

- skrzydła smoka były pokryte białymi cętkami (np.: MiG-21PF n/b „1804”, „2009”, „2401”, „2411”; -MF n/b „7436”,

-

-

- biały smok (np.: TS-11 „Iskra” n/b „1227”, PZL-104 „Wilga” n/b??).

Niebieski Orzeł

Wawelski Smok” jako godło przetrwał do 1993 roku, kiedy to chor. Turowiecki opracował nowe godło, które stosowano do czasu zakończenia eksploatacji samolotów MiG-21 i TS-11 „Iskra” w 10.elt (2006 rok). Emblemat przedstawia niebieskiego orła trzymającego szachownicę, wpisanego w wieniec laurowy z napisem PUŁK LOTNICTWA MYŚLIWSKIEGO u dołu i z numerem 10 na górze. Godło umieszczano po obu stronach w przedniej części kadłubów MiGów-21 i na osłonie laminatowej TS-11. Znalazł się również na drzwiach Mi-2RL „0814” i pod kabiną An-2T „5708”.

Natomiast „Wawel Smok” uzupełniony o napis 1ELM został przyjęty jako godło 1 eskadry lotniczej i umieszczano go na stateczniku pionowym samolotów: - MiG-21 oraz na belce ogonowej – TS-11 „Iskra”. Napis „1elm” występował w kilku kolorach: niebieskim, zielonym lub żółtym. Były również samoloty, na których napisu przy smoku brakowało.

Niebieski napis 1ELM: MiG-21MF „6504”, „6812”, „8004”, -UM n/b „6509”, „6510”, TS-11 n/b „1222”, „1227”.

Żółty napis 1ELM: MiG-21MF n/b „7814”.

W tym okresie 2 eskadra lotnicza otrzymała własne godło w postaci czarnej pumy wkomponowanej w okrąg, który został podzielony na dwa półkola. W górnym umieszczono stylizowaną postać pumy, w dolnym natomiast znalazł się numer eskadry (czarna 2) oraz dwie leżące szachownice. Pomysłodawcą projektu był mjr pil. Ryszard Kosman. „Czarna Puma” pojawia się na samolotach m.in. MiG-21MF n/b: „6506”, „7913”, „8004”, „9102”; -UM n/b: „5021”, „7503”, TS-11 n/b „1230”, na których tło okręgu z wpisaną 2 ma kolor brunatno-żółty. Na samolotach MiG-21M n/b „2003”, -MF n/b „7907” oraz TS-11 „Iskra” n/b „1221” – tło nie występowało.

Po 2000 roku, kiedy to nastąpiło przejście z sytemu pułkowego na formę bazy lotniczej i eskadry lotnictwa taktycznego również w Łasku na bazie 10. PLM powstała 32. BL oraz 10.elt. W tym czasie eskadra posiadała na swoim stanie samoloty myśliwskie MiG-21 wersji M i MF, szkolno-bojowe UM oraz szkolno-treningowe TS-11 „Iskra”. Eskadra zakończyła eksploatację samolotów MiG-21 w styczniu 2003 roku, zaś TS-11 w 2006 przygotowując się do przyjęcia samolotów wielozadaniowych F-16C/D. Po 2000 roku godłem pułkowym pozostaje nadal „Niebieski Orzeł” zaś zmianie ulega napis w wieńcu na ESKADRA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO. Godło pułku było również malowane w wersji złotej (napis elt, liczba 10 oraz elementy orła m.in. : TS-11 n/b „1910”). Pojawiły się również godła kluczy obsługi technicznej w postaci: „Wawelski Smok” jako godło I klucza, „Czerwony Koziołek” - godło II klucza autorstwa dowódcy klucza Władysława Koziołko, "Nietoperz" - godło III klucza autorstwa por. Dariusza Jakubczaka oraz  „Gąsięnicy” w okularach i rękawicy bokserskiej - godła IV klucza. Emblematy kluczy nanoszono na belkę ogonową samolotów TS-11 „Iskra.

 

Opr. Grupa Archeo