23 czerwca 2017 r. podczas uroczystości ukończenia przez uczniów klas III Gimnazjum im. Lotników Polskich w Dłutowie został podsumowany VII Szkolny Konkurs Wiedzy o Lotnictwie Polskim. Konkurs przeprowadzony był w dniach 11-12 oraz 15-16.05.2017 r. w Szkole Podstawowej im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie i Gimnazjum im. Lotników Polskich w Dłutowie. W konkursie udział wzięło 114 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej (47) i gimnazjum (67). Uczniowie musieli rozwiązać test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań.

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej I miejsce zajął Jakub Śliwiński kl. IVb, II miejsce - Zuzanna Winer kl. IVb, III miejsce - Wioletta Stolarek kl. VIa.

W kategorii klas gimnazjalnych I miejsce zajął Marcin Grałka kl. IIb, II miejsce - Cieciorowska Karolina kl. Ia, III miejsce - Klaudia Wojna kl. IIIb.

Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask” oraz Dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych Sił Powietrznych ppłk Krzysztofa Jewgiejuka.

Nagrody zwycięzcom wręczali osobiście Dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku ppłk Robert Gurzęda, Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Sił Powietrznych ppłk Krzysztof Jewgiejuk oraz Prezes Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask” p. Piotr Polit.

Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce, ze szkoły podstawowej i gimnazjum, zostali wyróżnieni przez Dowódcę 32. BLT listami gratulacyjnymi.

Szczególne wyróżnienie za godną naśladowania postawę patriotyczną, entuzjazm i zapał w zdobywaniu wiedzy o lotnictwie otrzymali od Dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych Sił Powietrznych ppłk Krzysztofa Jewgiejuka - Anna Olczyk uczennica kl. IIIb, Paweł i Piotr Namyślakowie - kl. IIIa gimnazjum.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest nauczyciel p. Andrzej Oset, członek naszego stowarzyszenia.