29.04.2016. w Sali MISIACZKÓW gminnego Przedszkola nr 5 w Łasku doszło do podpisania POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY pomiędzy SEL Grupa ARCHEO Łask a Przedszkolem nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku. Pod dokumentem podpisy swoje złożyli Pani Dyrektor przedszkola – mgr Barbara Wilk i Prezes Grupy ARCHEO – Piotr Polit.

Były krówki, wiatraczki i pocztówki. Dzieci przekazały nam ręcznie wykonaną laurkę z motywami lotniczymi. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu przedszkola i zbiorowe zdjęcie.

 

Przypominamy, że porozumienie o współpracy z przedszkolem jest kolejnym podpisanym przez Grupę. Wcześniej podobny dokument został podpisany ze szkołami w Dłutowie dając początek owocnej współpracy.