Uroczysty odbiór wyremontowanego śmigłowca odbył się w sobotę, 6 października na lotnisku 32. BLT z Łasku. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na „oblot” śmigłowca byli: PREZES firmy JASZPOL– Pan Krzysztof JAROSZEWICZ z małżonką (główny sponsor odbudowy), I Zastępca DGRSZ – Pan generał dywizji pilot Jan ŚLIWKA z małżonką, dowódca 2. SLT Pan płk pilot Ireneusz NOWAK z małżonką, dowódca 32. BLT Łask Pan płk pilot Tomasz JATCZAK oraz Jego zastępcy: ppłk. Krzysztof BIEŃ i Dariusz Krak, Starosta Powiatu Łask Pani Teresa WESOŁOWSKA, dyrekcja KWB Bełchatów w osobach Panów Marcina RAINCZUKA oraz Włodzimierza SARNECKIEGO, przedstawiciel ITWL – Pan ppłk rez. Krzysztof GOLUS, członkowie Grupy „Archeo” Łask oraz członkowie ŁKSL z Łodzi, pracownicy 32. BLT i sympatycy lotnictwa z rodzinami.

Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy dla upamiętnienia zmarłego na początku br. członka Zarządu Grupy „Archeo” Łask, Prezesa ŁKSL kol. Kazimierza OLSZEWSKIEGO. Następnie zebrani goście wysłuchali Marsz Lotników, po odsłuchaniu, którego głos zabrał dowódca 32.BLT płk pilot Tomasz Jatczak, który przywitał zaproszonych gości oraz pozostałych uczestników. W swym krótkim przemówieniu Dowódca 32.BLT podziękował przede wszystkim Panu Krzysztofowi Jaroszewiczowi za finansowe wsparcie oraz członkom Grupy „Archeo” za duży wkład prac przy odbudowie śmigłowca. Następnie glos zabrał Prezes Grupy „Archeo” kol. Piotr Polit, który podziękował Sponsorowi – Prezesowi firmy JASZPOL Panu Krzysztofowi Jaroszewiczowi za wsparcie odnowy śmigłowca, I Zastępcy DGRSZ panu gen. dywizji pilotowi Janowi Śliwce, dowódcom: 2SLT – Panu płk. pilotowi Ireneuszowi Nowakowi oraz 32.BLT – płk. polotowi Tomaszowi Jatczakowi i Jego zastępcy ppłk. Dariuszowi Krakowi. Wszyscy wyróżnieni otrzymali z rąk Prezesa okolicznościowe tabla z wizerunkiem „bohatera” uroczystości czyli śmigłowca Mi-2 z okolicznościowym wpisem. Następnie głos zabrał I Zastępca DGRSZ gen. dywizji pilot Jan Śliwka, który w swoim wystąpieniu, dziękując za wkład w utrzymaniu w świetnym stanie samolotów i śmigłowców będących na stanie Grupy „Archeo” nawiązał do obchodów 100-lecia lotnictwa polskiego. Z tej okazji I Zastępca DGRSZ gen. dywizji pilot Jan Śliwka uhonorował Prezesa firmy JASZPOL Pana Krzysztofa Jaroszewicza obrazem z wizerunkiem myśliwca wielozadaniowego F-16 „Jastrząb”.

 

 

 Foto: A. Amerski i A. Wrona.

Kolejnym punktem spotkania był oficjalny „odbiór” śmigłowca, którego dokonali I Zastępca DGRSZ gen. dywizji pilot Jan Śliwka i Prezes firmy JASZPOL Pan Krzysztof Jaroszewicz, którym towarzyszyli płk pilot Ireneusz NOWAK – d-ca 2. SLT oraz płk pilot Tomasz JATCZAK – d-ca 32.BLT. Prezentacji śmigłowca i omówieniu wykonanych prac na nim dokonał główny „Archeolog” kol. Piotr Polit. Po omówieniu prac – nastąpiło oficjalne odebranie śmigłowca, któremu towarzyszyło „zerwanie” biało-czerwonej wstęgi przez I Zastępcę DGRSZ gen. dywizji pilota Jana Śliwkę oraz Prezesa firmy JASZPOL Pana Krzysztofa Jaroszewicza, który dokonał jednocześnie naklejenia okolicznościowej tabliczki fundatora odbudowy płatowca. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości pięć minut otrzymali zgromadzeni fotografowie, którzy uwiecznili uroczystość na zdjęciach. Ostatnim punktem części oficjalnej były okolicznościowe wpisy do księgi pamiątkowej Grupy „Archeo”, którego dokonali zaproszeni goście.

Kolejnym punktem spotkania był poczęstunek przygotowany przez „Archeologów” dla zaproszonych gości w trakcie, którego nastąpiły kolejne indywidualne podziękowania dla osób, które szczególnie przyczyniły się do odbudowy śmigłowca. Podziękowania poparte okolicznościowym tablo z wizerunkiem śmigłowca Mi-2 wręczał Zarząd Grupy „Archeo”.