Aktualności

Od ponad 10 lat nasza szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask” /www.archeolask.pl/ działającym przy 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Jednym z założycieli stowarzyszenia był p. Piotr Polit, który zgodnie ze statutem był prezesem przez dwie kadencje po pięć lat. Obecnie prezesem jest p. Dariusz Dębski.

10.11.2023 r. podczas rozstrzygnięcia XIII Szkolnego Konkursu Wiedzy o Lotnictwie Polskim chcieliśmy podziękować p. Piotrowi za wieloletnią współpracę. Niestety były prezes stowarzyszenia nie mógł przybyć na naszą uroczystość. Pan Piotr jest człowiekiem o wielkim sercu, a jednocześnie bardzo skromnym. Bez jego pomocy szkolny konkurs wiedzy o lotnictwie nie miałby takiej rangi.

W końcu udało się to zrobić podczas spotkania opłatkowego członków Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask” 9.12.2023 r. W imieniu całej społeczności szkolnej za wieloletnią współpracę podziękował nauczyciel p. Andrzej Oset, który jest członkiem stowarzyszenia. Na ręce p. Piotra Polita przekazał statuetkę Ikara. Były prezes bardzo się wzruszył i podziękował wszystkim za tak zaszczytne wyróżnienie.

     

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

10 listopada 2023 r. nastąpiło rozstrzygnięcie XIII Szkolnego Konkursu Wiedzy o Lotnictwie Polskim. Konkurs odbył się 30 października br. w Szkole Podstawowej im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie. Wzięło w nim udział 71 uczniów z klas V-VIII. Uczniowie mieli do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 24 pytań zamkniętych i 1 otwartego. Maksymalnie można było zdobyć 35 punktów. Oprócz punktów zgodnie z regulaminem konkursu liczył się także czas rozwiązania testu.

 

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy o polskim lotnictwie - o jego historii i tradycji, a przede wszystkim historii III Plutonu 212. Eskadry Bombowej, którego losy związane są z gminą Dłutów.

 

Od wielu lat nagrody w konkursie funduje Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask”. W tym roku „Grupę Archeo Łask” wspomogli p. Sebastian Głowacki - firma DEFENDER POLSKA oraz sponsorzy, którzy pragną pozostać anonimowi. Nagrodzono 10 uczniów. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest nauczyciel p. Andrzej Oset, który jest członkiem naszego stowarzyszenia.

 

Nagrody wręczył p. Dariusz Dębski - Prezes Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archo Łask”.

 

I miejsce - Oliwier Ornaf - 35 pkt., (5,50 min.)

II miejsce - Florian Pietrasik - 35 pkt. (6,10 min.)

III miejsce - Wojciech Kuran - 34 pkt.

 

IV miejsce - Mateusz Maciejewski - 26 pkt. (5,41 min.)

V miejsce - Stanisław Nierychlewski - 26 pkt. (9,00 min)

VI miejsce - Natalia Jach - 25 pkt.

VII miejsce - Natalia Topolska - 23 pkt.

VIII miejsce - Kacper Zych - 22 pkt. (6,00 min)

IX miejsce - Maksymilian Sobański - 22 pkt. (8,30 min.)

X miejsce - Maria Wójcik - 21 pkt.

 

Wszystkim nagrodzonym - GRATULUJEMY! Kolejny konkurs już za rok!

 

 

 

 

Tak obecnie wygląda samolot w trakcie prac. Początek jesieni to kłopoty pogodowe. Jak będzie dalej?

Fotki: A. Kluba

 

Dzięki Koledze Arkowi Kluba widzimy jak samolot wygląda obecnie.