Aktualności

Jest sezon ogórkowy ale to nie znaczy że u nas się nic nie dzieje. Obecnie są w toku prace przy zdzieraniu starego malunku samolotu. Załączam kilka zdjęć ku pamięci.

Fot: Andrzej Bęben

XII SZKOLNY KONKURS WIEDZY O LOTNICTWIE POLSKIM - 2022

Dnia 29 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie zostały wręczone nagrody zwycięzcom XII Szkolnego Konkurs Wiedzy o Lotnictwie Polskim.

Konkurs odbył się online 13 kwietnia br. Wzięło w nim udział 92 uczniów z klas IV-VIII. Uczniowie mieli do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 40 pytań zamkniętych w czasie 45 minut. Maksymalnie można było zdobyć 49 punktów.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy o polskim lotnictwie - o jego historii i tradycji, a przede wszystkim historii III Plutonu 212. Eskadry Bombowej, którego losy związane są z naszą gminą.

Od wielu lat nagrody w konkursie funduje Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archo Łask”. W tym roku „Grupę Archeo Łask” wspomogli - p. Piotr Jończyk - firma JONTEX i p. Sebastian Głowacki - firma DEFENDER POLSKA.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest nauczyciel p. Andrzej Oset, który jest członkiem tego stowarzyszenia.

Nagrody w imieniu p. Piotra Polita - Prezesa Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archo Łask” wręczyli: p. Sławomir Gajdowski i p. Marcin Muszyński.

I miejsce - Antoni Kuran - 49 pkt.

II miejsce - Oliwier Ornaf - 47 pkt. (czas 19,03 min.)

III miejsce - Martyna Burda - 47 pkt. (czas 22,08 min.)

Wyróżnienie:

Stanisław Nierychlewski - 47 pkt. (czas 24,47 min.),

Florian Pietrasik - 45 pkt.,

Wojciech Kuran - 43 pkt.,

Dominik Branicki - 42 pkt.

Nagrody pocieszenia:

Natalia Jach - 41 pkt. (czas 33,34 min),

Emil Grzanka-Żynda - 41 pkt. (czas 40,17 min.),

Oliwia Łacwik - 40 pkt (czas 27,14 min.),

Kinga Sarnowiak - 40 pkt. (czas 40,37 min.).

Poza tym „Grupa Archeo Łask” postanowiła przyznać 15 nagród najmłodszym uczestnikom konkursu – uczniom klas IV bez względu na wynik, jaki uzyskali. Ma to ich zmotywować do udziału w kolejnym konkursie, który odbędzie się już za rok.

Wszystkim nagrodzonym - GRATULUJEMY!

 


 

To czego nie udało się zrealizować Archeologom w 2021 roku czyli dorocznego Balu „Grupy Archeo” będącego szczególną formą podziękowania wszystkich sponsorom, przyjaciołom oraz członkom Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask” zrealizowaliśmy w bieżącym roku. Tym samym XI Bal planowany początkowo na luty 2021 roku odbył się w pierwszą sobotę 5 lutego 2022 roku, a miejscem spotkania był Zajazd „Przy Patykach” w Łobudzicach.

Gośćmi Honorowymi XI Balu byli państwo Małgorzata i Zbigniew KARWOWSCY z miejscowości Mońki. Pan Zbigniew jako burmistrz Moniek przyczynił się znacząco do pozyskania przez Archeologów samolotu szkolno-treningowego TS-8 „Bies” skonstruowanego przez mgr. inż. Tadeusza Sołtyka.

Punktualnie o godzinie 19.00, XI Bal, tradycyjnie rozpoczęto odegraniem „Marszu Lotników”, po którym przybyłych gości powitali: Prezes SEL „Grupa Archeo Łask” Piotr POLIT oraz dowódca 32. BLT płk pilot mgr inż. Piotr OSTROUCH.

Po powitaniu gości  gospodarze spotkania przystąpili do wręczenia okolicznościowych wyróżnień dla osób, które szczególnie zasłużyły się w działalności oraz pomocy na rzecz SEL „Grupa Archeo Łask”:

 - jako pierwszy wyróżnienia panu Zdzisławowi DOMASIKOWI wręczył dowódca 32. BLT płk pil. Piotr Ostrouch,

        

 

- kolejne wyróżnienie, tym razem z rąk pana płk. pil. Łukasza PIĄTKA, dowódcy 31. BLT z Krzesin, w imieniu Stowarzyszenia odebrał Prezes Piotr POLIT,

 

- od Zastępcy DORSZ gen. dyw. pilota Dariusza Malinowskiego wyróżnienie otrzymał pan Mariusz ROSIŃSKI,

 

- Zbigniew Prokopczuk AMW wyróżnił pana Mariusza MUSZYŃSKIEGO,

 

- statuetkę Orła od Grupy „Archeo Łask” oraz kosz wyrobów własnych od państwa Moniki i Marka Łycyniak (Browar Staropolski Zduńska Wola) otrzymali panowie: Marek KOWALSKI, Daniel BŁOŃSKI, Robert STEFAŃSKI oraz państwo Małgorzata i Zbigniew KARWOWSCY.

      

- kolejne wyróżnienie tym razem od pana Zbigniewa Karwowskiego otrzymali: Piotr POLIT oraz Krzysztof BIEŃ,

       

- ostatnim akcentem było wręczenie państwu Bożenie i Piotrowi POLIT kwiatów i upominku od członków Grupy „Archeo Łask”. Pani Bożena otrzymała bukiet czerwonych róż za cierpliwość i wyrozumiałość, pan Piotr za wieloletni wkład w rozwój Grupy i przywództwo skromny upominek.

 

 

Na tym zakończyła się część oficjalna Balu, po czym, po krótkiej przerwie już część nieoficjalną rozpoczęto tradycyjnie od odtańczenia przez zgromadzonych uczestników Balu POLONEZA, którego w pierwszej parze poprowadzili państwo: Małgorzata i Andrzej Kilańczyk w strojach z epoki.   

Tradycją balów Grupy „Archeo Łask”, oprócz Gościa Honorowego, jest również specjalny tort poświęcony kolejnemu, odrestaurowanemu samolotowi będącemu w kolekcji Archeologów. Tym razem specjalny tort został uformowany na obraz i podobieństwo samolotu myśliwskiego MiG-29, będącego na wyposażeniu 21. i 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Nasza maszyna, która jest ex-niemieckim samolotem, po dostarczeniu do Polski w 2003 roku razem z 21 innymi samolotami otrzymała "przydział" do  41. elt w Malborku, stąd na burcie znalazł się numer taktyczny 4112 .

Z tego też powodu matką chrzestną odrestaurowanej maszyny została kpt. pil. Katarzyna Tomiak-Siemieniewicz, która jako pierwsza kobieta pilot SP RP zasiadła za sterami wojskowego odrzutowca. Po komisyjnym przeglądzie zdatności do lotu oraz sprawdzeniu przez komisję czy w paliwie nie ma wody:

– pani Katarzyna dokonała tradycyjnej destrukcji na słodkim płatowcu krojąc jego pierwszą porcję:

    

Na koniec należy dodać, że o dobrą zabawę na XI Balu zatroszczyła się orkiestra ze Zduńskiej Woli.